3r E S P A


REPASSA:

1. DIVIDIR A MÀ (vídeos)
Recorda a dividir amb videos de youtube.
Per una xifra:

Per dues xifres:
2. DESCOMPOSICIÓ D'UN NOMBRE EN FACTORS PRIMERS: (vídeo)

3. CÀLCUL DEL M.C.D. i m.c.m. DE DOS O MÉS NOMBRES: (Exercicis interactius)
4. OPERACIONS COMBINADES AMB NOMBRES ENTERS (document pdf)
Ací tens moltíssims exercicis d'operacions combinades amb la solució. 
Recorda que has de seguir els passos vists a classe. El primer exemple que es veu (resolt en groc) no es podria fer de la manera que veus si fós més complex.
Ànim, fes tots els que puguis. Sabras si vas per bon camí comprobant les solucions!
5. REDUCCIÓ DE FRACCIONS A COMÚ DENOMINADOR (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=DgnlzIh0Ap4&feature=related

6. OPERACIONS AMB FRACCIONS
Repassa les operacions amb fraccions fent els exercicis 6, 7 i 8:
http://www.xelu.net/pdf/materials/2/quaderns_matematiques_fraccions_solucions.pdf

7. PROBLEMES AMB FRACCIONS
En aquesta pàgina teniu els problemes resolts clickant a les pestanyes numerades de la part superior (de l'1 al 16).
http://www.vitutor.com/di/r/problemas_fracciones.html 

8. EQUACIONS DE PRIMER GRAU I PROBLEMES AMB EQUACIONS DE 1r GRAU
Recorda que en la web vitutor.com tens les solucions clickant en la pestanya de "soluciones" que es troba a dalt:
http://www.vitutor.com/ecuaciones/1/e_e.html 
Més exemples amb solucions:
http://www.xelu.net/pdf/materials/2/quaderns_matematiques_equacions_primer_grau_solucions.pdf

9. MÉS PROBLEMES AMB EQUACIONS DE 1r GRAU
Problemes amb enunciats que es resolen amb equacions de primer grau senzilles. Tenen la solució i alguns d'ells estan desenvolupats.
http://www.xtec.cat/~jrabasa/totmates/equacions%20i%20sistemes/problemes/problemes2.pdf
 
10. SISTEMES D'EQUACIONS
Exercicis de resolució de sistemes d'equacions pels tres mètodes que veurem a classe. Recorda que has de clickar en les pestanyes superiors de la pàgina per veure la resolució de cada sistema pels tres mètodes.
http://www.vitutor.com/ecuaciones/sistemas/sisActividades.html

11. PROBLEMES DE PLANTEJAMENT DE SISTEMES D'EQUACIONS
http://www.xtec.cat/~jlagares/mates/3eso/t4/T4_Problemes_Sistemes.htm 
http://www.vitutor.com/ecuaciones/sistemas/problemas_%E2%80%8Bsistemas.html

12. REPRESENTACIÓ DE RECTES (vídeo)
Açí tens un vídeo per a aprendre a representar rectes. Fixa't que només dóna dos valors a la x. A més no indica el nom a l'eix x, l'eix y i a l'Origen.
http://www.youtube.com/watch?v=L0Dvi0pdUiI

13. INTERPRETACIÓ GEOMÈTRICA DE LA SOLUCIÓ D'UN SISTEMA D'EQUACIONS LINEALS
Només falta una cosa en aquest video: obervar que si aïlles la y en ambdues equacions, obtindras dues equacions de dues rectes. Si representes aquestes dues rectes mitjançant una taula de valors obtindras les dues rectes del video.
http://www.youtube.com/watch?v=ieiRIATCOUI


També és molt recomanable l'ús de la web (on trobaràs exercicis interactius de tot tipus per a qualsevol nivell de l'ESPA):

No hay comentarios:

Publicar un comentario