1r E S P A

1. DIVIDIR A MÀ (vídeos)
Recorda a dividir amb videos de youtube.
Per una xifra:
http://www.youtube.com/watch?v=5JO-RMBHNCs

Per dues xifres:
http://www.youtube.com/watch?v=XOgJaEWiYkc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qzfGyYxWhPI&feature=related

Exercicis interactius:
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/ladivision/ladivision_p.html


2. DESCOMPOSICIÓ D'UN NOMBRE EN FACTORS PRIMERS: (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=KFGKaG0bArA

3. CÀLCUL DEL M.C.D. i m.c.m. DE DOS O MÉS NOMBRES: (Exercicis interactius)
http://www.intermunicipal.com/form/illasimpatia/WebMates/Geogebra/MCD_mcm.html

4. ORDENACIÓ DE NOMBRES DECIMALS
http://www.thatquiz.org/es-B/?-jg-l34

A més, aquest 1r quadrimestre et suggereixo en qualsevol moment El Blog de Pedro:

http://adultosibiza.blogspot.com.es/p/matematiques.html

També és molt recomanable l'ús de la web (on trobaràs exercicis interactius de tot tipus per a qualsevol nivell de l'ESPA):
http://www.intermunicipal.com/form/illasimpatia/index.html


No hay comentarios:

Publicar un comentario