2n E S P A


REPASSA:
1. DIVIDIR A MÀ (vídeos)
Recorda a dividir amb videos de youtube.
Per una xifra:
http://www.youtube.com/watch?v=5JO-RMBHNCs

Per dues xifres:
http://www.youtube.com/watch?v=XOgJaEWiYkc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qzfGyYxWhPI&feature=related

Exercicis interactius:
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/ladivision/ladivision_p.html

2. DESCOMPOSICIÓ D'UN NOMBRE EN FACTORS PRIMERS: (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=KFGKaG0bArA

3. CÀLCUL DEL M.C.D. i m.c.m. DE DOS O MÉS NOMBRES: (Exercicis interactius)
http://www.intermunicipal.com/form/illasimpatia/WebMates/Geogebra/MCD_mcm.html

4. OPERACIONS COMBINADES AMB NOMBRES ENTERS (document pdf)
Ací tens moltíssims exercicis d'operacions combinades amb la solució. 
Recorda que has de seguir els passos vists a classe. El primer exemple que es veu (resolt en groc) no es podria fer de la manera que veus si fós més complex.
Ànim, fes tots els que puguis. Sabras si vas per bon camí comprobant les solucions!

5. OPERACIONS AMB FRACCIONS
Repassa les operacions amb fraccions fent els exercicis 6, 7 i 8:
http://www.xelu.net/pdf/materials/2/quaderns_matematiques_fraccions_solucions.pdf

6. PROBLEMES AMB FRACCIONS
En aquesta pàgina teniu els problemes resolts clickant a les pestanyes numerades de la part superior (de l'1 al 16).
Per a 2n ESPA són adients els exercicis 1,3,4,7,8,9 i10.
http://www.vitutor.com/di/r/problemas_fracciones.html 

7APLICACIÓ VISUAL DE PERCENTATGE-FRACCIÓ-NOMBRE DECIMAL
En aquesta aplicació podreu visualitzar allò estudiat, podent comprovar les relacions existents entre els percentatges, les fraccions i els nombres decimals. Única pega: no es pot sobrepasar  el 100%. Activitat molt recomanable.

8. CANVI D'UNITATS DE MESURA
En aquesta pàgina teniu exercicis interactius per a practicar el canvi d'unitats de mesura. Tu tries la magnitud.
http://www.aplicaciones.info/decimales/siste04.htm

9. EXERCICIS DE PROPORCIONALITAT (REGLA DE TRES DIRECTA I INVERSA) I PERCENTATGES.
Recorda que a la solució de cada exercici s'accedeix clickant a la pestanya superior del nombre de l'exercici.

10. APLICACIÓ DEL TEOREMA DE PITÀGORES PER AL CÀLCUL DE LA HIPOTENUSA
Observa que s'anomenen b i c als catets, a és la hipotenusa.
Pots donar als catets els valors que vullgues i el programa calcula automàticament la hipotenusa.
http://www.geogebra.org/en/upload/files/catala/joanmiquelvillaro/geometria/jmv_pitagores_hip.html

11APLICACIÓ DEL TEOREMA DE PITÀGORES PER AL CÀLCUL D'UN CATET
Modifica els valors d'un catet, b, i de la hipotenusa, a, i comprova el valor de l'altre catet, c.
http://www.geogebra.org/en/upload/files/catala/joanmiquelvillaro/geometria/jmv_pitagores_catet.html


També és molt recomanable l'ús de la web (on trobaràs exercicis interactius de tot tipus per a qualsevol nivell de l'ESPA):No hay comentarios:

Publicar un comentario